Oisterwijk, Moergestel en Heukelom - Nieuws en info | inOisterwijk.nl 1.890 959 MENU

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Stichting Oisterwijk Leeft (ten aanzien van de website www.inOisterwijk.nl) op het volgende:

  • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting Oisterwijk Leeft. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Oisterwijk Leeft. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

  • Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting Oisterwijk Leeft aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

  • Nieuwsberichten, agenda-items en fotomateriaal zijn aan Stichting Oisterwijk Leeft beschikbaar gesteld onder de voorwaarden voor publicatie. Deze voorwaarden worden via email aan verzenders van content voorgelegd.

  • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Oisterwijk Leeft behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

  • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein www.inOisterwijk.nl, welke geen eigendom zijn van Stichting Oisterwijk Leeft. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Stichting Oisterwijk Leeft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein www.inOisterwijk.nl.

  • Stichting Oisterwijk Leeft sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.