Oisterwijk, Moergestel en Heukelom - Nieuws en info | inOisterwijk.nl 1.890 959 MENU

Contact

Wilt u contact met de redactie van inOisterwijk?
Mail naar redactie@inoisterwijk.nl

Voorwaarden voor publicatie
Uiteraard is onze redactie graag bereid uw persbericht, activiteit of andere content op deze website te publiceren. Door het insturen/uploaden van materiaal voor de website http://www.inoisterwijk.nl verklaart de inzender in te staan voor de volgende voorwaarden in verband met het plaatsen van het ingezonden materiaal op voornoemde website:

  • De inzender verklaart dat hij/zij exclusief rechthebbende is ten aanzien van het materiaal of dat hij/zij alle rechten daarop bezit

  • De inzender verklaart dat niemand anders enig recht ten aanzien van dit materiaal kan doen gelden.

  • De inzender vrijwaart Stichting Oisterwijk Leeft voor eventuele aanspraken of claims van derden terzake het door de inzender ingezonden materiaal.

  • Indien Stichting Oisterwijk Leeft door een derde wordt aangesproken terzake door de inzender ingezonden materiaal, neemt de inzender, op verzoek van Stichting Oisterwijk Leeft, de communicatie over het plaatsen van het materiaal met deze derde voor zijn/haar rekening.

  • De inzender verleent Stichting Oisterwijk Leeft een in omvang onbeperkte licentie om het aangeleverde materiaal te verveelvoudigen en openbaar te maken en aan derden ter verveelvoudiging en openbaarmaking te verstrekken, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Postadres
Stichting Oisterwijk Leeft
Postbus 298
5060 AG  Oisterwijk

Meer weten over de stichting Oisterwijk Leeft, klik hier.

Gerelateerde pagina's